Domeinnaam:

 
Wl Tw Fb My Em
shopping cart

Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst ICT Waterproof BV ten aanzien van haar websites, onder meer http://www.12portal.com/, http://www.negeso.com/, http://www.12buydomain.com/, http://www.sitementrix.com/, http://www.12rank.com/, http://www.negeso-seo.com/ ('de website') op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van ICT Waterproof BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICT Waterproof BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ondanks de constante zorg en aandacht die ICT Waterproof BV aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ICT Waterproof BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ICT Waterproof BV, die geen eigendom zijn van ICT Waterproof BV. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. ICT Waterproof BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van ICT Waterproof BV. ICT Waterproof BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.