Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst ICT Waterproof B.V. ten aanzien van de website portal.negeso.com ('de website') op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van ICT Waterproof B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICT Waterproof B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ICT Waterproof B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ICT Waterproof B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ICT Waterproof B.V., die geen eigendom zijn van ICT Waterproof B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. ICT Waterproof B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van ICT Waterproof B.V.

ICT Waterproof B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.